معرفی زبان html

به واسطه ی این شبه زبان شما می توانید یک سایت طراحی کنید.
زبان html به قدری ساده است که از یادگیری آن لذت خواهید برد.
در این بخش این زبان را به سادگی به شما آموزش میدهیم.
در هر آموزش مثال هایی را ذکر میکنیم که لطفا سعی کنید آن ها را مجدد کد بزنید و از گپی کردن خودداری کنید.
در این شبه زبان کد ها در قالب تگ نوشته می شوند.
نحوه نوشتن تگ ها:

< tagname >
محتوای تگ در این قسمت قرار می گیرد.
< tagname/ >

شروع هر تگ:حرف هر تگ بین دو علامت <> قرار میگیرید.به عنوان مثلا حرف p که نمایانگر پاراگراف می باشد بین دو علامت کوچکتر و بزرگتر قرار گرفته که با این سه کاراکتر تگ p شروع می شود.
مثال:
< p >
پایان هر تگ: دقیقا مانند تگ شروع است با این تفاوت که قبل از حرف تگ از علامت اسلش (/) استفاده می شود.
مثال:
< p/ >
حال هر چه مابین شروع تگ و پایان تگ نوشته شود درون تگ جای داد و کامپیوتر آن را به گونه ی خاص ترجمه میکند.
مثال:
متن “معرفی زبان html ” اگر به همین صورت نوشته شود کامپیوتر برداشت خاصی از آن ندارد اما اگر در تگ p نوشته شود کامپیوتر آن را به عنوان یک پاراگراف در نظر میگیرد مانند زیر:
< p >
معرفی زبان html
< p/ >

< !DOCTYPE html >
<html>
<head>
<title>Page Title</title>
< /head>
<body>
<p>
معرفی زبان html
</p>
</body>
</html>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *