قفل گذاری

در این روش از قفل گذاری ، فعال سازی آن از طریق یک کد منحصر به فرد است. یک کد مشخص بر روی هر CD یا DVD موجود می باشد. سپس نرم افزار قفل گذاری راه اندازی می شود و با وارد کردن کد موجود در آن ، یک کد فعال سازی دیگر به کاربر داده می شود.

در این هنگام ، کد فعال سازی را باید در سایت مربوطه وارد کرد تا کد نهایی تولید گردد.

پس روش این کار به اینگونه است که کد موجود بر روی هر CD یا DVD همراه با کد تولید شده از طریق سایت مربوطه ، ادغام می گردد. در نهایت یک کد کاملا اختصاصی برای هر کاربر ایجاد می شود که امنیت بسیار بالایی دارد.